Programmatūra

Trokšņa, gaisa kvalitātes un citu vides faktoru mērījumi nav iespējami bez mūsdienīgām datu apstrādes un analīzes programmām. Gaisa kvalitātes pārvaldībai piedāvājam Eiropā izstrādātos programmu risinājumus, kas tiek pielietoti tādās pilsētās, kā Londona, Pekina un Keiptauna.  Arī stratēģisko trokšņu karšu veidošana lielākajām pasaules pilsētām nebūtu iespējama bez programmatūras trokšņu prognozēšanai un kartēšanai. Tā ir viena no Eiropā atzītajām programmām, kuru izmanto lielākajās ES pilsētās, kā arī Baltijā.

ADMS

Jau kopš 2000. gada ELLE saviem pētījumiem izmanto Lielbritānijā izstrādāto, mūsdienīgo gaisa piesārņojuma izkliedes programmu ADMS, kas tiek nepārtraukti pilnveidota un atjaunota. Piedāvājumu klāstā ir sekojošu programmatūru produkti:

ADMS 6

ADMS 6

Gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšanas programma rūpnieciskiem avotiem, kas paredz vienā aprēķinu ciklā modelēt piesārņojuma izkliedi no vairākiem, līdz pat 300 avotiem. Aprēķini tiek veikti ņemot vērā reālos meteoroloģiskos apstākļus, esošo gaisa piesārņojumu, emisiju laika variācijas, kā arī citus faktorus, kas ietekmē piesārņojuma izkliedi. Rezultātus iespējams grafiski attēlot uz topogrāfiskās kartes vai aerofoto un tie ir vienkārši salīdzināmi ar gaisa kvalitātes normatīvu parametriem.

Programmas apraksts angļu valodā

ADMS Urban

ADMS Urban

Gaisa kvalitātes pārvaldības programma, ar kuru nosaka pilsētu un aglomerāciju teritorijā esošo emisijas avotu radīto gaisa kvalitāti.

Programmas detalizēts apraksts angļu valodā PDF formātā

ADMS Roads

ADMS Roads

Gaisa piesārņojuma izkliedes modelēšanas programma autoceļu tīkliem vai nelielām apdzīvotām vietām, kura paredz vienā aprēķinu ciklā modelēt piesārņojuma izkliedi sākot no 100 līdz 7000 autoceļu posmiem.

Programmas detalizēts apraksts angļu valodā PDF formātā

ADMS Airport

ADMS Airport

Gaisa kvalitātes pārvaldības programma lidostām.

Programmas detalizēts apraksts angļu valodā PDF formātā

ADMS Screen

ADMS Screen

Indikatīvais gaisa piesārņojuma izkliedes modelis, kas paredz ātri un vienkārši noteikt prioritātes un informē par nepieciešamību veikt detalizētāku situācijas analīzi. Piemērots mazajām katlu mājām ar vienu stacionāro avotu (atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumu Nr. 1015 „Vides prasības mazo katlumāju apsaimniekošanai” prasībām).

Programmas detalizēts apraksts angļu valodā

IMMI

ELLE klientiem Baltijas valstu reģionā piedāvājam Vācu Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG uzņēmuma izstrādāto vides trokšņa kartēšanas programmatūru IMMI. Tā tiek plaši pielietota Eiropā stratēģisko trokšņa karšu sagatavošanai, ietekmes uz vidi novērtējumiem, piesārņojošo darbību atļauju pieteikumu sagatavošanai. Pašreiz ir izsniegtas vairāk nekā 900 licences 16 valstīs, tai skaitā Baltijas valstīs.

IMMI programma

IMMI programma

IMMI programma veic trokšņu rādītāju aprēķinu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikuma Nr. 16 metodēm par "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību". Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. jūnija Direktīvai 2002/49/EC par to, kā novērtēt un pārvaldīt troksni vidē un Eiropas Komisijas 2003. gada 6. augusta Rekomendācijai par revidētām pagaidu aprēķina metodēm troksnim, ko rada rūpnieciskie objekti, lidaparāti, autotransporta kustība un dzelzceļš (2003/613/EC).

Programmas apraksts angļu valodā

Wölfel Monitoring Systems GmbH + Co. KG mājaslapa

 

Valts Vilnītis
Valdes priekšsēdētājs / Partneris
Valts Vilnītis
Tālrunis:
+37167242411
Oskars Beikulis
Vecākais konsultants / Partneris
Oskars Beikulis
Tālrunis:
+37167242411

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group