Smakas

Smakas koncentrācijas mērījumi

Dažādu nozaru ražošanas uzņēmumiem visbūtiskākā gaisa piesārņojuma problēma ir smakas, kuras bieži vien rada apgrūtinājumu apkārtējiem iedzīvotājiem. Smaku rašanās gadījumā uzņēmumam nepieciešams izstrādāt rīcības programmu smaku novēršanai.

Vispirms mērījumu ceļā tiek noteikta smakas koncentrācija. Vides izpētes laboratorija veic smakas koncentrācijas mērījumus atbilstoši standartam LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte – Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamiskās olfaktometrijas metodi” prasībām. Smakas koncentrācija tiek noteikta ar Kanādas uzņēmuma Scentroid ražotajiem olfaktometrijas instrumentiem, kur pēc rezultātiem ELLE speciālisti veic gan uzņēmumu radīto smakas traucējumu novērtēšanu, gan arī saistīto problēmu izvērtēšanu plašākā mērogā. 

Elektroniskie deguni

Līdzšinējā prakse liecina, ka laiks, kas nepieciešamas, lai laboratorijas eksperti ierastos objektā un veiktu smaku mērījumus, var aizņemt pat vairākas dienas. Gadījumos, kad ir nepieciešams nepārtraukts smakas piesārņojuma izvērtējums, risinājums ir lietot elektroķīmiskos, metāla oksīdu un foto-jonizācijas detektorus. Sauktus arī par „elektroniskajiem deguniem”, kuri veic nepārtrauktus smakas koncentrācijas indikatīvu mērījumus. Uzkrātos datus iespējams salīdzināt ar Latvijā normatīvajos aktos noteikto smakas koncentrācijas mērķlielumu.

Nepārtrauktajiem smakas koncentrācijas indikatīvajiem mērījumiem ELLE izmanto smaku un gaistošo organisko savienojumu monitoringa iekārtas WT1 un WT2, ko izgatavo Francijas uzņēmums Ellona.

Uzņēmuma ELLE laboratorija ir vienīgā Baltijas reģionā smaku koncentrācijas mērījumu veikšanai vidē ar elektroniskajiem deguniem akreditētā laboratorija.

Laboratorija monitoringa staciju kalibrēšanu veic ar LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte – Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamiskās olfaktometrijas metodi” noteikto smakas mērīšanas metodi, nodrošinot augstu rezultātu kvalitāti.

Jānis Rubinis
Vides speciālists
Jānis Rubinis
Tālrunis:
+37167242411

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group