Iekārtas

Saviem klientiem piedāvājam risinājumus ar modernām, augstas precizitātes iekārtām. Lai apzinātu risināmos jautājums gaisa kvalitātes, tajā skaitā smaku, un trokšņa pārvaldības jomās mēs izmantojam pasaulē atzītas iekārtas mērījumu un ilgtermiņa monitoringa veikšanai. Visas mūsu izmantotās iekārtas ir iespējams gan īrēt, gan iegādāties. 

 

 

Smart Noise Monitor

Smart Noise Monitor

Uzņēmuma ELLE klientiem Baltijas valstu reģionā piedāvājam Francijas uzņēmuma 01 dB METRAVIB Acoem Group ražotās trokšņa monitoringa iekārtas - DUO un CUBE. Tās lieto gan pašvaldības, gan dažādu rūpniecības un būvniecības nozaru uzņēmumi visā Eiropā.

Tiek piedāvāta iekārtu noma, vai arī ilgtermiņa vides trokšņa monitorings pasūtītāja objektā.

Iekārtas apraksts

GRIMM 

Kopš 2008. gada septembra ELLE visās trijās Baltijas valstīs piedāvā iegādāties vides putekļu monitoringa iekārtas, ko izgatavo Vācijas uzņēmums Grimm Aerosol Technik GmbH. Šīs iekārtas paredzētas ilgtermiņa monitoringa veikšanai ārtelpas apstākļos un nodrošina nepārtrauktus daļiņu PM10, PM2.5 un PM1 koncentrāciju mērījumus vidē, vienlaicīgi uzkrājot arī meteoroloģiskos datus. Mērījumu metode – daļiņu uzskaite ar gaismas stara izkliedes palīdzību – atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.
 

Nepieciešamības gadījumā ELLE piedāvā arī šo iekārtu lietotāju apmācību, atbalstu, kā arī iekārtu garantijas un pēcgarantijas apkalpošanu. Iespējams izīrēt aparatūru vai nodrošināt ilgtermiņa PM10, PM2.5 un PM1 mērījumus pasūtītāja teritorijā.

ELLE nodrošina arī Grimm Aerosol Technik GmbH ražotu iekštelpu putekļu monitoringa iekārtu, kā arī nanodaļiņu mēriekārtu piegādi.

Visu vides putekļu monitoringa instrumentu un iekārtu katalogs

GRIMM Environmental Dust Monitor (modelis #11D)

GRIMM Environmental Dust Monitor (modelis #11D)

Vides putekļu monitoringa rokas instruments – GRIMM Environmental Dust Monitor (modelis #11D). Iekārta sastāv no portatīva instrumenta nepārtrauktiem daļiņu PM10, PM2.5 un PM1 koncentrāciju mērījumiem.

Iekārtas apraksts
GRIMM Environmental Dust Monitor (modelis #164)

GRIMM Environmental Dust Monitor (modelis #164)

Mobilā vides putekļu monitoringa iekārta – GRIMM Environmental Dust Monitor (modelis #164). Iekārta sastāv no pilnīgi automātiska instrumenta nepārtrauktiem daļiņu PM10, PM2.5 un PM1 koncentrāciju mērījumiem un ārtelpas konteinera ar sildītāju, gaisa plūsmas žāvētāju, kā arī temperatūras, relatīvā gaisa mitruma, vēja ātruma un vēja virziena sensoriem.

Iekārtas apraksts
GRIMM Rack-mounted Environmental Dust Monitor (modelis #180)

GRIMM Rack-mounted Environmental Dust Monitor (modelis #180)

Stacionārais vides putekļu monitoringa instruments – GRIMM Rack-mounted Environmental Dust Monitor (modelis #180). Tas ir pilnīgi automātisks instruments nepārtrauktiem daļiņu PM10, PM2.5 un PM1 koncentrāciju mērījumiem, kas piemērots ievietošanai standarta gaisa kvalitātes monitoringa iekārtu konteinerā un integrācijai reģionālajos vai valsts monitoringa tīklos.

Iekārtas apraksts
GRIMM Environmental Outdoor Wide-range Aerosol Spectrometer (WRAS – modelis #665)

GRIMM Environmental Outdoor Wide-range Aerosol Spectrometer (WRAS – modelis #665)

Vides platjoslas aerosolu spektrometrs – GRIMM Environmental Outdoor Wide-range Aerosol Spectrometer (WRAS – modelis #665). Šī ir zinātniska iekārta, kas spēj nodrošināt koncentrācijas un daļiņu skaita mērījumus izmēru diapazonā no 5 nm līdz 30 μm izmēru kategorijās. Iekārta ir piemērota ilgstošam nepārtrauktam darbam ārtelpas apstākļos.

Iekārtas apraksts

Elektroniskie deguni

ELLE saviem klientiem Baltijas valstu reģionā piedāvā iegādāties smaku un gaistošo organisko savienojumu monitoringa iekārtas WT1 un WT2. To izgatavotājs ir Francijas uzņēmums Ellona. Šīs iekārtas paredzētas ilglaicīgai darbībai gan ārtelpu, gan iekštelpu apstākļos un nodrošina nepārtrauktus smakas un ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumus vidē, vienlaicīgi uzkrājot arī meteoroloģiskos datus.

Atbilstoši klienta darbības jomai iekārtas ir iespējams aprīkot ar:

  • elektroķīmiskiem detektoriem (sērūdeņradis, amonijs un merkaptāni)
  • dažādu veidu metāla oksīdu detektoriem (aptver plašas vielu grupas)
  • foto-jonizācijas jeb gaistošo organisko savienojumu detektoru.

Monitoringa staciju kalibrēšanu veic, izmantojot LVS EN 13725:2004 „Gaisa kvalitāte – Smakas koncentrācijas noteikšana ar dinamiskās olfaktometrijas metodi” noteikto smakas mērīšanas metodi. Kalibrēšanas laikā monitoringa stacijas mērījumi  tiek pielīdzināti laboratorijā iegūto ekspertu paneļa vērtējumam un ar matemātiska modeļa palīdzību instrumentālo mērījumu rezultāti tiek pārvērsti smakas koncentrācijā, kas korelē ar cilvēka ožu. 

ELLONA-WT1

ELLONA-WT1

Valts Vilnītis
Valdes priekšsēdētājs / Partneris
Valts Vilnītis
Tālrunis:
+37167242411
Oskars Beikulis
Vecākais konsultants / Partneris
Oskars Beikulis
Tālrunis:
+37167242411

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group