Troksnis

Uzņēmuma ELLE klientiem Baltijas valstu reģionā piedāvājam mērījumus ar Francijas uzņēmuma 01 dB METRAVIB Acoem Group ražotām trokšņa monitoringa iekārtām - DUO un CUBE. Tās lieto gan pašvaldības, gan dažādu rūpniecības un būvniecības nozaru uzņēmumi visā Eiropā.

  • LVS ISO 1996-2:2018 Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2. daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana (ievērojot standartu LVS ISO 1996-1:2017) „Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 1. daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras”) 
  • LVS ISO 8297:2004 Akustika. Skaņas jaudas līmeņu noteikšana rūpniecības uzņēmumiem ar daudziem trokšņa avotiem skaņas spiediena līmeņu vidē novērtēšanai. Tehniskā metode
  • LVS EN ISO 3746:2011 Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes
  • LVS EN ISO 9612:2009 Akustika. Darba vides trokšņa ekspozīcijas noteikšana. Tehniskā metode.

Gaisā radītās skaņas izolāciju mēra un novērtē ar:

  • LVS EN ISO 16283-1:2014 un Amd 1:2017 „Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācijas laikā. 1. daļa: Gaisā radītās skaņas izolācija”.
  •  LVS EN ISO 717-1:2020 „Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums. 1. daļa: Skaņas gaisā izolācija”.

Triecienskaņas testēšanu veic un novērtē ar:

  • LVS EN ISO 16283-2:2020 „Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācijas laikā. 2.daļa: Triecienskaņas izolācija”.
  • LVS EN ISO 717-2:2020 „Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums. 2. daļa: Triecienskaņas izolācija”.

Fasādes skaņas izolāciju mēra un novērtē ar:

  • LVS EN ISO 16283-3:2016 „Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas mērījumi ekspluatācijas laikā. 3.daļa: Fasādes skaņas izolācija”.
  • LVS EN ISO 717-1:2020 „Akustika. Ēku un būvelementu skaņas izolācijas novērtējums. 1. daļa: Skaņas gaisā izolācija”.

Tiek piedāvāta iekārtu noma, vai arī ilgtermiņa vides trokšņa monitorings pasūtītāja objektā.

Jānis Rubinis
Vides speciālists
Jānis Rubinis
Tālrunis:
+37167242411

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group