Citi pakalpojumi

Augsnes un atkritumu paraugu ņemšana

Jau vairāk kā 10 gadus ELLE vides izpētes laboratorija ir akreditēta augsnes un atkritumu paraugu noņemšanā atbilstoši standartiem:

  • LVS ISO 10381-1:2002 Augsnes kvalitāte – Paraugu ņemšana – 1. daļa: Vadlīnijas augsnes paraugu ņemšanas programmu izstrādei
  • LVS ISO 10381-2:2002 Augsnes kvalitāte – Paraugu ņemšana – 2.  daļa: Vadlīnijas paraugu ņemšanas tehniskajiem paņēmieniem
  • LVS ISO 10381-5:2005 Grunts kvalitāte – Paraugu ņemšana – 5. daļa: Vadlīnijas augsnes piesārņojuma novērtēšanas procedūrām pilsētās un rūpnieciskās teritorijās
  • EVS-EN 14899:2006. Atkritumu raksturošana. Atkritumu materiālu paraugu ņemšana. Pamatnoteikumi paraugu ņemšanas plāna izstrādei un izmantošanai.

Ūdens fizikāli-ķīmisko parametu mērījumi

ELLE vides izpētes laboratorija pēc pasūtījum veic ūdens fizikāli-ķīmisko parametru mērījumus ar Amerikas Savienoto Valstu uzņēmuma YSI ražoto mērinstrumentu. Aparatūra nodrošina pilna ūdenstilpes profila mērījumus, vienlaicīgi fiksējot sekojošus parametrus:

  • dziļumu
  • izšķīdušo skābekli
  • temperatūru
  • elektrovadītspēju
  • ūdens pH.
Evija Skrastiņa
Vecākā konsultante
Evija Skrastiņa
Tālrunis:
+37167242411

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group