Novērtējumi un atļaujas

 • Vides pārvaldība
  No 1998. gada
  Vides pārvaldība
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  2020
  Vides pārvaldība
  No 1998. gada

  1998. - 1999.
  Latvijas ietekmes uz vidi novērtējuma sistēmas izstrādāšana (Somijas Vides institūts)

  1998.
  Reģionālo vides pārvalžu darbības optimizācija ES integrācijas gaitā (VARAM)

  1998.
  Vides aizsardzības politikas plāna izpildes novērtēšana un pārskatīšana (VARAM)

  1998. - 1999.
  Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas un rīcības programmas izstrāde (VARAM un UNDP)

  1998. - 1999.
  ES likumdošanas attiecībā uz naftas produktu uzglabāšanu un pārvietošanu analīze (AS Ventspils Nafta)

  1999.
  Grozījumu izstrāde Vides aizsardzibas likumā (VARAM)

 • Plānošana
  No 1998. gada
  Plānošana
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  2020
  Plānošana
  1998. - 1999.

  Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu audits (VARAM)

 • Novērtējumi un atļaujas
  No 1998. gada
  Novērtējumi un atļaujas
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  2020
  Novērtējumi un atļaujas
  1998. - 1999.

  1998.
  Ventspils dzelzceļa parka "Jūras parks" ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (AS VENCEB)

  1999. - 2002.
  Ietekmes uz vidi novērtējums reģionālajām sadzīves atkritumu novietnēm: Ziemeļvidzemes reģionā (VARAM), Ventspils reģionā (Ventspils pilsētas dome), Liepājas reģionā (sadarbībā ar SWECO pēc Pasaules bankas pasūtījuma), Jelgavas reģionā (sadarbībā ar SIA Geo Consultants pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma)

  1999. - 2002.
  Bīstamo atkritumu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējums (sadarbībā ar Carl Bro pēc ES pasūtījuma)

   

 • Pārvaldības sistēmas un auditi
  No 1998. gada
  Pārvaldības sistēmas un auditi
  1998
  2000
  2005
  2010
  2015
  2020
  Pārvaldības sistēmas un auditi
  1998. - 1999.

  1998. - 2000.
  Vides un kvalitātes vadības sistēmu ieviešana A/S "Ventspils nafta" atbilstoši ISO 9001/2 un ISO 14001 standartiem (AS Ventspils Nafta)

1998
2000
2005
2010
2015
2020
Novērtējumi un atļaujas
1998. - 1999.

1998.
Ventspils dzelzceļa parka "Jūras parks" ietekmes uz vidi novērtējuma izstrāde (AS VENCEB)

1999. - 2002.
Ietekmes uz vidi novērtējums reģionālajām sadzīves atkritumu novietnēm: Ziemeļvidzemes reģionā (VARAM), Ventspils reģionā (Ventspils pilsētas dome), Liepājas reģionā (sadarbībā ar SWECO pēc Pasaules bankas pasūtījuma), Jelgavas reģionā (sadarbībā ar SIA Geo Consultants pēc Jelgavas pilsētas domes pasūtījuma)

1999. - 2002.
Bīstamo atkritumu glabātavas ietekmes uz vidi novērtējums (sadarbībā ar Carl Bro pēc ES pasūtījuma)

 

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group