Par mums

Starptautiskais konsultāciju uzņēmums SIA "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment" (ELLE) ir dibināts 1998. gadā, sanākot kopā pieredzējušiem vides aizsardzības speciālistiem no visām trim Baltijas valstīm.

Uzņēmums

Kopš dibināšanas brīža būtiski pieaudzis sniegto pakalpojumu apjoms un darbības ģeogrāfiskais pārklājums. Pašreiz vienotais logo un nosaukums apvieno trīs uzņēmumus trijās Baltijas valstīs, kuros kopumā pastāvīgi strādā aptuveni 40 darbinieki.

Misija un vīzija

Starptautiskais konsultāciju uzņēmums ELLE piedāvā plašu konsultāciju, analītiskas ievirzes un cita veida pakalpojumu klāstu. Uzņēmuma mērķis ir sniegt saviem klientiem augsti kvalitatīvas, starptautiskam līmenim atbilstošas konsultācijas un pakalpojumus.

Pakalpojumu kvalitātei ir izvirzītas augstas prasības un norit mērķtiecīgs darbs pie šo prasību izpildes.

Pastāvīgi apkopojot un analizējot klientu vērtējumu, darbinieku ieteikumus un citu informāciju par savu darbību, tiek pieņemti lēmumi par pakalpojumu pilnveidošanu, paplašināšanu un kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanu. Pakalpojumu kvalitātei ir izvirzītas augstas prasības un norit mērķtiecīgs darbs pie šo prasību izpildes.

Content break

Mūsu uzņēmumi

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment – dibināts Latvijā 1998. gadā. Uzņēmuma birojs atrodas Rīgā. ELLE ir pastāvīgi partneri pārējās Eiropas Savienības valstīs un plašs sadarbības tīkls Eiropas kaimiņattiecību instrumenta (EKI) austrumu partnervalstīs. Lielāka mēroga projektu īstenošanai regulāri tiek piesaistīti vairāki desmiti projektu konsultantu un apakšuzņēmēju. ELLE darbiniekiem un projektu konsultantiem ir ne vien daudzpusīga izglītība, bet arī nozīmīga vairāku gadu pieredze gan Austrumeiropas, gan Rietumeiropas akadēmiskajā un biznesa vidē. Veiksmīgi pabeigti, kā arī tiek īstenoti dažāda mēroga projekti ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Zviedrijā, Somijā, Krievijā, Uzbekistānā, Moldovā, Albānijā, Kiprā, Kazahstānā, Armēnijā, Azerbaidžānā, Gruzijā un virknē citu valstu.

Konsultāciju uzņēmums Igaunijā – Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ dibināts 2000. gadā Tallinā. ELLE OÜ galvenās darbības jomas ir saistītas ar ietekmes uz vidi novērtējumu un stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu izstrādi, vides auditu veikšanu, ES LIFE programmas projektu uzraudzību, pieteikumu sagatavošanu integrēto piesārņojuma atļauju saņemšanai.

UAB Estonian, Latvian & Lithuanian Environment ir vides konsultāciju uzņēmums Lietuvā, kas ELLE grupai pievienojās 2005. gadā. Tā birojs atrodas Viļņā. Šobrīd UAB ELLE nodrošina atbalstu ELLE grupas ilgtermiņa projektu realizācijā Lietuvā un ārvalstīs, veic gan vides projektu sagatavošanu un vadību, gan arī vides procesu izpēti un modelēšanu.

ELLE grupa

ELLE grupa apvieno trīs uzņēmumus Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kuros pastāvīgi strādā vairāk nekā 40 augsti izglītotu, pieredzējušu un radoši domājošu speciālistu.

ELLE grupas pieredzi apliecina sekmīgi pabeigti projekti ne tikai Baltijas valstīs, bet arī citās Eiropas Savienības, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs.

Darbinieki

Vadība

Valts Vilnītis
Valdes priekšsēdētājs / Partneris
Valts Vilnītis
Latvija
Aiga Kāla
Valdes locekle / Partnere
Aiga Kāla
Latvija
Viktorija Maceikaité
Direktore / Partnere
Viktorija Maceikaité
Lietuva
Silver Lind
Valdes priekšsēdētājs
Silver Lind
Igaunija
Valts Vilnītis Valts Vilnītis
Valdes priekšsēdētājs / Partneris
Valts Vilnītis
Latvija
Aiga Kāla Aiga Kāla
Valdes locekle / Partnere
Aiga Kāla
Latvija
Viktorija Maceikaité Viktorija Maceikaité
Direktore / Partnere
Viktorija Maceikaité
Lietuva
Silver Lind Silver Lind
Valdes priekšsēdētājs
Silver Lind
Igaunija

Vakances

Ja vēlies pievienoties mūsu komandai, un Tev ir atbilstoša izglītība, sūti mums savu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu vakances@environment.lv! Sazināsimies ar Tevi, ja būs pieejama Tavai izglītībai un pieredzei piemērota vakance.

Content break

Aicinām savai komandai pievienoties riska inženierijas un pārvaldības speciālistu

Tavos darba pienākumos ietilps:

 • Informācijas apstrāde, analīze un atbilstošu risinājumu izvēle,
 • Rūpniecisko avāriju, tehnoloģisko procesu un iekārtu riska novērtējums un riska novērtējuma dokumentācijas sagatavošana,
 • Avāriju seku un riska modeļu pielietošana dažādu problēmu risināšanā,
 • Sadarbība ar klientiem ugunsdrošības, civilās aizsardzības, vides aizsardzības un darba aizsardzības jomā.


Mēs sagaidām, ka Tev ir:

 • Augstākā izglītība inženierzinātnēs,
 • Izglītība riska inženierijā un pārvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību,
 • Spēja patstāvīgi analizēt problēmas un pamatot izvēlētos risinājumus,
 • Interese par jaunākajām tendencēm atbilstošajā nozarē un spēja uzturēt kompetenci izvēlētajā jomā,
 • Spēja pielāgoties dinamiskai profesionālai videi,
 • Labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas,
 • Pieredze darbā vai pieredze ar klientiem ražojošā uzņēmumā tiks uzskatīta par priekšrocību.


Mēs Tev piedāvāsim:

 • Pieredzei un zināšanām atbilstošu konkurētspējīgu atalgojumu sākot no 1500 EUR,
 • Sociālās garantijas,
 • Nepieciešamās apmācības darba uzsākšanai,
 • Profesionālās izaugsmes iespējas uzņēmumā,
 • Darbu ļoti dinamiskā vidē ar jaunāko aprīkojumu.


CV un īsu motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vakances@environment.lv

Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem.

Konfidencialitāti garantējam.

Mēs atbalstam ar vides un dabas aizsardzību vai izpēti saistītus projektus

Atbalsta politika

ELLE vēlas atbalstīt projektus, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

 • Projekts vērsts uz vides vai dabas aizsardzību un izpēti,
 • Projektam paredzama ilgtermiņa ietekme,
 • Saredzams partneru ieguldījums un atdeve no projekta pieteicēja puses.

Lēmumu par atbalsta piešķiršanu projektam ELLE pieņem, pamatojoties uz projekta pieteikumu. Atbalsts vienam projektam nevar pārsniegt 3000 EUR kalendārajā gadā. Pieteikumiem, ko iesniegušas organizācijas, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss, tiek dota priekšroka.

Projektu pieteikumu izskatīšana

Projektu pieteikumi izvērtēšanai jāiesūta rakstveidā - elektroniski vai pa pastu līdz 1. decembrim. Visi iesūtītie projekti tiks izvērtēti, un to iesniedzējiem tiks dota rakstveida atbilde ne vēlāk, kā pieteikuma iesniegšanas gada 15. decembrī.

Atbalstītie projekti:

 • Ķērpju indikatorsugu noteicēja sagatavošana
 • Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija Madonā 
 • LU studentu zinātniskais pētījums Trang provincē, Taizemē

 

Content break

 

Atbalsts Latvijas skolām

Uzņēmums kopš 2006. gada īsteno atbalsta programmu, kas vērsta uz dabaszinātņu priekšmetu pasniegšanas uzlabošanu Latvijas skolās.

Ilgākā laika posmā ar finansiālu atbalstu mūsu izvēlētajās skolās esam vēlējušies sekmēt skolotāju un labāko skolnieku – olimpiāžu uzvarētāju bioloģijā, ķīmijā, ģeogrāfijā, fizikā un vides projektos - darbu. Finansiālo atbalstu saņem veiksmīgāko un saistošāko aprakstu (projektu) iesniedzēji, kas spēj pamatot savu redzējumu par to, kā skolēniem vēl labāk apgūt dabas zinātnes, padarot mācību procesu interesantāku ar mācību materiāliem, pētniecības ierīcēm vai dodoties ekskursijā.

ELLE atbalstītās skolas:

 • Salas pamatskola, Vecpiebalgas vidusskola, 2006
 • Zantes pamatskola, Vīpes pamatskola, Vārkavas vidusskola, 2007
 • Valkas ģimnāzija, Salacgrīvas vidusskola, Grobiņas vidusskola, Jaunstružānu pamatskola, 2008
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, 2009
 • Blaumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola, 2010
 • Briežuciema pamatskola, Vecumnieku vidusskola, Rudzātu vidusskola, 2011
 • Jaunsilavas pamatskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Cēsu 1. Pamatskola un Ogres Valsts ģimnāzija, 2012
 • Aknīstes vidusskola, Druvienas pamatskola un Vaiņodes vidusskola, 2013
 • Salacgrīvas vidusskola, Zemgales vidusskola, Dobeles valsts ģimnāzija, 2014
 • Inešu pamatskola, Skrundas vidusskola, Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, 2015
 • Ogres 1. vidusskola, Drustu pamatskola, Rīgas 49. vidusskola, 2016
 • Ogres Valsts Ģimnāzija, 2017
 • Mazsalacas vidusskola, Rūjienas vidusskola, Rīgas 69. vidusskola, 2018
 • Ērgļu vidusskola, Pumpuru vidusskola, 2019
 • Jaunsilavas pamatskola, 2020

Mēs esam gandarīti, ka mūsu skolu skolniekiem ir vienlīdz prieks gan par dažādu vaboļu uzskates līdzekļiem, gan telūriju ģeogrāfijā, gan globusiem, gan par spēļu komplektu atkritumu pārstrādei, gan par preparēšanas komplektiem, gan par skeletiem vai to daļām, gan par putnu digitālas novērošanas kameru.

Ieskats iepriekšējo gadu finansējuma izlietojumā: 

Rūjienas vidusskola
Aknīstes vidusskola
Druvienas pamatskola
Jaunsilavas pamatskola 
Inešu pamatskola
Drustu pamatskola

 

Studenti no ārvalstīm

Uzņēmumam ir arī sava atbalsta politika studentiem no ārvalstīm. Mēs sniedzam iespēju būt un strādāt starp mums. Ja students ir ieinteresēts un vēlas nonākt darba vidē un gaisotnē, kas atšķiras no ierastās Francijā vai Vācijā, mēs piedāvājam prakses iespēju uz vairākiem mēnešiem.

Veiksmīga un ilggadīga sadarbība ir izveidojusies ar Ecole des Mines de Nantes (Francija). Pie mums praksē bijuši studenti arī no Universiteit Twente (Nīderlande), Minsteres Universitātes un Hochschule für Technik und Wirtschaft/ HTW Berlin (Vācija).


Ķērpju indikatorsugu noteicēja sagatavošana

Pirmo reizi Latvijā ir izdots ilustrēts ķērpju noteicējs, tā autors ir Daugavpils Universitātes Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju institūta pētnieks Rolands Moisejevs. „Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem” aptver dabisko meža biotopu indikatorsugas un biotopu speciālistu sugas – parasti reti sastopamas, specifiskiem augšanas apstākļiem pielāgojušās ķērpju sugas, kuras izmanto, lai novērtētu meža biotopu kvalitāti. Rokasgrāmatas pamata auditorija ir biotopu eksperti, taču tā noderēs ikvienam interesentam, kurš dodoties dabā vēlas iepazīt Latvijas mežu bioloģisko daudzveidību.

Rokasgrāmata sniedz pārskatu par ķērpju izmantošanu dažādu biotisko un abiotisko faktoru indikācijā, kā arī par to, kuras no indikatorsugām un biotopu speciālistu sugām visbiežāk sastopamas dažādos Eiropas Savienības aizsargājamajos biotopos. Rokasgrāmatā izmantoto terminu skaidrojums papildināts ar ilustrācijām, un pie katras sugas apraksta ir augstas izšķirtspējas fotogrāfijas. Materiāla izkārtojums veidots tā, lai būtu ērti iesienams un lietojams lauka apstākļos.

Ķērpju indikatorsugu rokasgrāmata dabas pētniekiem pieejama lejupielādei šeit:

Augstas izšķirtspējas fails abpusējai izdrukai
Augstas izšķirtspējas fails vienpusējai izdrukai
Zemākas izšķirtspējas fails abpusējai izdrukai
Zemākas izšķirtspējas fails vienpusējai izdrukai

Ķērpju indikatorsugu noteicējs pieejams arī digitālā (.epub) formātā lietošanai uz planšetēm un viedtālruņiem bezsaistes režīmā. Lai to izmantotu, nepieciešams lejupielādēt ePUB failu un atvērt kādā no aplikācijām, kas atbalsta šādu formātu.

Apple Inc iOS un OS X lietotājiem ieteicam izmantot operētājsistēmās iekļauto iBOOKS lietojumprogrammu.
Android lietotājiem ieteicam izmantot lietojumprogrammu Google Play Books (citas var failu korekti neattēlot), tajā nepieciešams aktivizēt iespēju lejupielādēt PDF formātu un pēc tam var vērt vaļā noteicēja ePUB failu (tas būs atrodams lejupielādēto failu sarakstā).
Abās lietojumprogrammās ir iespējams izmantot interaktīvo saturu un meklēšanu, kas atrodama pie galvenajām izvēlnēm.
ePUB fails ir lietojams arī uz ierīcēm ar Windows operētājsistēmām, instalējot kādu no ePUB failu lasīšanas programmām.

 

Atbalsts LU studentu zinātniskajam pētījumam Trang provincē, Taizemē

Lai sekmētu Latvijas Universitātes studentu kompetenci starptautiskā līmenī, tika izstrādāts starpdisciplinārs zinātniskais pētījums. Pētījuma ideja tika īstenota sadarbībā ar Gdaņskas Universitāti (GU, Polija) un Rajamangala Universitāti (RU, Taizeme). Jāpiemin, ka jau no 2008. gada Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātei (LU BF) izveidojusies veiksmīga sadarbība ar RU Taizemē.

Esošā sadarbības platforma sniedza iespēju izstrādāt projektu Taizemes Dienvidu piekrastes reģionā, kas ir plaši zināms kā teritorija, kurā sastopama viena no sugu skaita ziņā bagātākajām mangrovju audzēm. Mangroves ir koki, kas aug ar sālsūdeni regulāri applūstošās tropiskās piekrastes teritorijās, kur citi augstākie augi nespēj pastāvēt. Pētījuma mērķis bija noskaidrot Sikao mangrovju ekosistēmas lomu vietējo ekonomiski svarīgo zivju sugu populāciju uzturēšanā, iesaistot Latvijas Universitātes studentus starptautiskā pētījumā.

Pētījumā tika ietvertas divas pētniecības nozares - bioloģija un antropoloģija. LU un RU studenti veica zivju paraugu ievākšanu mangrovju biotopos, lai noskaidrotu zivju sugu sastāvu mangrovju kanālu sistēmā. Savukārt, Gdaņskas Universitātes (GU) Antropoloģijas departamenta studenti intervēja piekrastes zvejniekus, ar mērķi noskaidrot Ao Pakmeng ciemata zvejnieku lomu sastāvu. Kopumā tika noķertas 10524 zivis (19,24 kg) no 132 zivju sugām. Izmantojot http://www.fishbase.org datu bāzi, sugas tika iedalītas 53 nekomerciālās un 79 dažādas nozīmes komerciālās sugās. Apkopoto rezultātu tendences liecina par Sikao mangrovju piekrastes biotopa nozīmīgumu vietējā ciemata zvejniekiem. Minētais biotops nodrošina piemērotas dzīvotnes komerciālajām zivju sugām to agrīnajās attīstības stadijās. Interviju laikā iegūtā informācija liecina par vietējo iedzīvotāju tendenci zvejot arī citus okeāna un tā piekrastes resursus, kā piemēram, krabjus un garneles. Arī zivju paraugu ievākšanas laikā tika konstatēti minētie organismi, bet to nozīmīgums vietējo zvejnieku lomos šajā pētījumā netika analizēts.

Kopumā šis projekts vērtējams kā veiksmīgs piemērs starpdisciplināram pētījumam, apvienojot bioloģijas un antropoloģijas zinātnes aspektus. Projekta laikā tika veicināta studentu pieredze starptautisku pētījumu sagatavošanā un realizēšanā. Saredzams, ka projekta ietvaros veiktais pētījums ilgtermiņā kalpos kā pirmais solis ceļā uz plašākiem zinātniskiem pētījumiem, kas sniegs iespēju attīstīt ilgtspējīgākas zvejas resursu apsaimniekošanas pieejas Taizemes dienvidu reģionos.

ELLE sniedza finansiālu atbalstu LU BF projekta īstenošanai.

Intervijas ar zvejniekiem

Datu apstrāde un sugu noteikšana

Zivju paraugu ievākšana

 

Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija

20014. gada 19.septembrī “Latvijas valsts mežu” vecākā vides eksperta Uģa Bergmaņa lauku sētā, Madonas novada Barkavas pagasta “Tiltakalnos”, tika atklāta Latvijā pirmā savvaļas putnu rehabilitācijas stacija. Projektu realizēja biedrība “Vides apsaimniekošanas apvienība MEDŅURIESTS”, kuras dibinātāji ir Uģis un Jānis Bergmaņi. Rehabilitācijas stacija tika uzbūvēta par saziedotajiem līdzekļiem, ziedotāju vidū ir AS “Latvijas finieris”, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, kā arī Latvijas un ārvalstu privātie ziedotāji. Rīgas Zooloģiskais dārzs atklāšanas pasākumā dāvināja nebrīvē jau ilgstoši dzīvojošu jūras ērgli, kas tiks izmantots pētniecības vajadzībām.

Stacijas darbības mērķis ir īpaši aizsargājamo sugu putnu rehabilitācija un atgriešana dabā, stacijā tiek pieņemti Falconiformes (piekūnveidīgie putni) un Strigiformes (pūčveidīgie putni) kārtu putni, kā arī melnie stārķi un medņi, kuriem nav konstatētas neārstējamas ķermeņa traumas vai ekstremitāšu lūzumi.

Tikai dienu pēc stacijas atklāšanas no “Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežsaimniecības vecākā plānotāja Jurija Jesko tika saņemta informācija par nelidojošu jūras ērgli, ērglis tika nogādāts stacijā un atveseļojas. Par atrastajiem putniem lūdzu ziņot pa tālruni 29485851.

Kvalitātes sistēma

Uzņēmumā ir ieviesta vadības sistēma, kas balstīta uz ISO 9001:2015 standarta prasībām. Sistēma ir saistoša visiem uzņēmuma darbiniekiem un darbojas, lai nodrošinātu projektu vadību kvalitātes vadības sistēmas darbības sfērā, kā arī sniegtu kvalitatīvas vides konsultācijas un pakalpojumus un darba aizsardzības konsultācijas un pakalpojumus atbilstoši klienta izvirzītajām prasībām un izpildes laikam.

Uzņēmumam saistošas ir visas ISO 9001:2015 standarta prasības, izņemot 8.3. (produktu un pakaplojumu projektēšana un izstrāde) punktā minētās, jo šīs standarta prasības nav pielāgojamas un nav nepieciešamas, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku.

Kvalitātes vadības sistēmas sfēra: konsultāciju sniegšana vides un darba aizsardzības jomā.

S2-424 Sertifikāts

Content break

Kvalitātes politika

ELLE mērķis ir sniegt saviem klientiem augsti kvalitatīvas, starptautiskam līmenim atbilstošas konsultācijas un pakalpojumus vides aizsardzības un darba aizsardzības jomā.
Pastāvīgi apkopojot un analizējot klientu vērtējumu, darbinieku ieteikumus, iesaistīto pušu vēlmes un citu informāciju par savu darbību, mēs pieņemam lēmumus par mūsu pakalpojumu pilnveidošanu un kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanu. Mēs izvirzām augstas prasības mūsu pakalpojumu kvalitātei un mērķtiecīgi strādājam pie šo prasību izpildes.

Vēlies uzzināt vairāk?

Sazinies ar mums
ELLE English
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ
ELLE Group