GNP dabas aizsardzības plāna 1. uzraudzības grupas sanāksme

2020. gada 8. decembrī attālināti notika Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādes 1. Uzraudzības grupas sanāksme.

Uzraudzības grupas sanāksmē plāna izstrādātāji informēja par paveikto un par turpmāk plānotajiem darbiem. Pēc sanāksmes tika sagatavots sanāksmes protokols.

Pirmās uzraudzības grupas sanāksmes protokols

Sanāksmes protokola pielikums

Dabas aizsardzības plānu Gaujas Nacionālajam parkam no 2019. gada septembra izstrādā SIA Estonian, Latvian& Lithuanian Environment. GNP Dabas aizsardzības plāna pasūtītājs ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Dabas plāna izstrāde tiek finansēta projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts atbalstu.

SIA ELLE
SIA ELLE
UAB ELLE
ELLE OÜ